תפארת ליפשיץ

נייד: 052-6802087

מושב גן השומרון, ת.ד. 5088, מיקוד 38825

tiferet@tiff.co.il